Mariánský rok

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: Maria

Rok věnovaný Panně - Marii. Pius XII. jej vyhlásil v r. 1954, aby zdůraznil výjimečnou svatost Matky Kristovy, vyjádřenou v tajemstvích jejího - neposkvrněného početí a jejího - nanebevzetí. Jan Pavel II. svou encyklikou Redemptoris Mater vyhlásil další m.r., a to od - letnic 7. 6. 1988 do 15. 8. 1987, aby upoutal pozornost církve k Mariině mateřské spolupráci na vykupitelském díle Kristově ( - spoluvykupitelka).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

MariaCopyright iEncyklopedie.cz