Makarios Egyptský

Synonyma hesla: Makarios VelikýMakarios AlexandrijskýMakarius

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: mnišství

Časové zařazení: rané křesťanství

Prostřednictvím Palladia, Rufina a ze sbírky Apophtegmata patrum jsou známi dva egyptští mnichové se jménem Makarios, kteří žili ve stejné době ve skétské poušti a byli přáteli. Rozlišují se jako Makarios Veliký a Makarios Alexandrijský. Nezanechali po sobě spisy.
Pod jménem Makarios se zachovaly také sbírky padesáti nebo sedmapadesáti homilií, v nichž se velebí mystické spojení duše s Bohem a naznačují se cesty k tomuto cíli. Tyto řeči se zrodily v kruzích messaliánů neboli euchitů, v sektě, která se ve 4. století šířila z východní Sýrie na západ a na sever. Cílem euchity, což v syrštině nebo řečtině znamená „modlitebník“, je stálá modlitba beze slov, v níž je duše ve spojení s Bohem, nerozptyluje se už vnějšími podněty, a nachází se tedy ve stavu dokonalosti. Protože sekta se stavěla lhostejně k hierarchii a ke svátostem, brzy ji prohlásili za heretickou a pronásledovali ji. – Makariovy spisy pocházejí pravděpodobně od Simeona, zakladatele sekty.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

rané křesťanství

křesťanství

mnišstvíCopyright iEncyklopedie.cz