Makabejští

Synonyma hesla: Hasmoneovci

Kategorie: judaismus

Časové zařazení: starověk

Proti seleukovské nadvládě za Antiocha IV. Epifana a proti helénistickému reformnímu hnutí v Palestině v 2. stol. př. Kr. se zvedla vzpoura pod vedením kněze Matatiáše a jeho pěti synů Jana, Judy, Eleazara, Jonatana a Simeona. Juda dobyl zpět chrám a zavedl r. 164 př. Kr. opět oficiální chrámový kult; jeho bratra Jonatana uznal dvůr Seleukovců za velekněze a tím oficiálního reprezentanta židovského národa. Simeonovi se podařilo znovu dobýt jeruzalémský hrad. Dal se r. 140 př. Kr. prohlásit knížetem, veleknězem a vojevůdcem Židů. Tím vznikla dynastie kněžských knížat, která se stále více vzdalovala svým zbožným cílům. Jméno Makabejských se odvozuje od příjmení Judy Makabejského. Flavius Josephus je nazývá Hasmoneovci.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismus

starověkCopyright iEncyklopedie.cz