Maimonides, Mojžíš

Kategorie: osobnost judaismus

Časové zařazení: 12. století 13. století

(*Córdoba 30.3.1135 - +Fustát 13.12.1204). Vlastním jménem Moše ben Maimon, největší židovský myslitel a učenec středověku ze Španělska působil po vyhnání své rodiny jako lékař v severní Africe. Aby průměrně vzdělaným Židům své doby zjednodušil studium talmudu, představil nově židovskou nauku v jejím celku. K talmudu napsal komentáře a systematizoval židovský zákon z nových hledisek. Ve svém hlavním díle Průvodce zbloudilých (More nevuchim) se snažil ukázat slučitelnost aristotelské filozofie s židovskou vírou. Veliký vliv měly jeho spisy na Tomáše Akvinského.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

13. století

judaismus

12. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz