Mahájána

Kategorie: religionistika

Podkategorie: buddhismus

Jako "velké vozidlo" přes moře utrpení se označuje velká škola buddhismu, která se vyvinula asi 400 let po smrti historického Buddhy. Považuje se všeobecně za druhé otočení kola dharmy; jeho nejdůležitější známkou je možnost být vykoupen s vnější pomocí, a ukazuje tak věřícím snadnější cestu ke spáse. Jestliže buddhismus mahájánový vznikl také v Indii, dokázal se prosadit zvláště ve východní Asii pro svou asimilační schopnost vůči jiným náboženstvím, která chápe jako fenomeny vázané na zdánlivý svět. Na rozdíl od hínajány zná mahájána absolutno, které se jeví koneckonců v prázdnotě věcí, neboť všecko utrpení a tím i svět sám o sobě jsou pouhým zdáním. K tomu s počítají i zákony tohoto světa, takže i zákon karmy se změkčuje, a dobrá karma (např. transcendentní silou nějakého bódhisattvy) je přenosná. Historický Buddha se podle toho vykládá jako projekce absolutna. Buddhovství je mahájánovému buddhistovi v jeho bytí vlastní, musí ho jen uskutečnit poznáním. Přitom mahájána dovoluje svým stoupencům uchýlit se k transcendentním mocnostem, neboť nechce jen tento svět překonat, nýbrž v prvním kroku učinit ho snesitelným. Přitom pomáhají jednak různí buddhové, které mahájána třídí v diferencované buddhologii, především však mahajánový ideál, bódhisattva, který bere na sebe utrpení světa, aby v něm bytosti více přiblížil ke spáse.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

buddhismusCopyright iEncyklopedie.cz