Magie

Kategorie: religionistika

Pojem popisuje všechny rituální způsoby jednání a chování, jimiž se člověk snaží ovlivnit události a věci, které normálně nemůže ovládat. V protikladu k náboženskému myšlení, v němž člověk ví, že je závislý na nadpřirozených mocnostech, věří čaroděj, že on pracuje s použitím "síly", která mimo něj a v něm manipuluje vším ostatním. Magické a náboženské myšlení nelze však chápat jako dva po sobě následující, střídající se stupně kultury, protože obě formy se najdou různou měrou jak v jednom, tak v druhém způsobu myšlení. Magická jednání spočívají především na dvou principech: magie podobnosti, resp. kouzla analogie, vycházejí ze zásady, že stejné způsobí stejné. Kontaktní magie na druhé straně spočívá na představě, že věci, které jednou patřily k sobě, zůstávají spojeny i po svém oddělení. Na tom se asi zakládá představa, že čaroděj, má-li část osoby (vlasy nebo osobní předměty), může mít na ni vliv. Předměty, užívané k magickým úkonům, magické formule nebo ritus, podléhají, aby splnily svůj účel, zcela přesně stanoveným pravidlům. Jsou-li přesně provedeny, způsobí jaksi automaticky žádaný účinek. Provádějící osoba sama je rovněž podřízena řadě tabu a očistných předpisů, jejichž nedodržení může být odpovědné za možný neúspěch. Expresivní charakter magického jednání vyjadřuje současně obraz světa kultury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz