Lukášovo evangelium

Kategorie: Bible křesťanství

Podkategorie: Nový zákon evangelia

Třetí synoptické evangelium začíná autor po antickém způsobu prologem včetně věnování Theofilovi. Evangelium má tři části: Ježíšovo působení v Galileji, Ježíšova cesta do Jeruzaléma a Ježíš v Jeruzalémě. Lukášovo evangelium se drží rámce Markova evangelia, ale snaží se oslabit jeho jisté "tvrdosti". Charakteristickým rysem je zvláštní teologický rys: Ježíšova náklonnost k chudým celníkům, poníženým, chudým, ženám. Doba vzniku se označuje kolem r. 90 a je nesporné, že evangelium bylo určeno pro čtenáře z pohanského prostředí.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

evangelia

křesťanství

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz