Lukáš, evangelista

Kategorie: Bible křesťanství

Podkategorie: Nový zákon evangelia

Řecký autor evangelia sv. Lukáše a Skutků apoštolů byl (podle údaje v listě Koloským 4, 14) povoláním lékař a sv. Pavel se o něm zmiňuje ve svých listech obcím víckrát jako o svém průvodci. Podle legendy byl jedním ze dvou učedníků Emauzských a zemřel jako mučedník. Obě jeho díla, která tvoří jednotu a po způsobu řeckých klasiků byla adresována jedné osobě, ukazují mnohé vztahy k řeckému vzdělání. Ježíš v nich vystupuje především jako milosrdný spasitel vyvržených a hříšníků.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

evangelia

křesťanství

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz