Logos

Kategorie: křesťanství

Řec. výraz znamenající totéž, co v latině verbum, »slovo«. V - teologii označuje především Ježíše Krista, nakolik existoval již u Otce a podílel se na téže božské přirozenosti, na zahájení stvoření a - zjevení. Jako filosofický termín znamená l.: a) dynamický princip fyzického i duchovního světa (stoici), b) rozum jako vnitřní princip vesmíru (Herakleitos), c) mezibytí mezi Bohem a člověkem (gnostici), d) imanentní princip vesmíru.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz