List Diognetovi

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství

Původce Listu Diognetovi není znám. List je malou, stylisticky vybroušenou apologií, o níž se lze pro její vysokou literární úroveň domnívat, že vznikla nejdříve ve 3. století. Pokus připsat tento list apologetovi Quadratovi, známému jen podle krátkého úryvku u Eusebia, nebere v úvahu vysokou myšlenkovou a jazykovou úroveň listu, podle níž je třeba ho zařadit nikoli na začátek, nýbrž na závěr řeckého apologetického období. Je též možné, že text vznikl za vlády pozdějších Severovců, nikoli však za Hadriana. Na hodnotu listu ukazuje i jeho zařazení ve sbírce Apoštolských otců. Z dvanácti kapitol jsou poslední dvě kvůli pádným důvodům považovány za nepravé; pro jejich připsání Panaitiovi, předchůdci Klementa Alexandrijského, nebyly shledány dostatečné důvody. – Jediný rukopis listu byl zničen za požáru knihovny ve Štrasburku v roce 1870.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz