Limbus

Kategorie: křesťanství

Nauka o všeobecném, upřímném a spásném Božím záměru a o absolutní potřebě - křtu vedla v 13. stol. ke vzniku nauky o l. jakožto místě a mezistupni, na kterém se budou nacházet na - věčnosti - duše, které nedosáhly milosti vykoupení, ale které se zároveň nedopustily žádného osobního provinění (např. děti zemřelé v nepokřtěném stavu). Nauka o l., kterou církev nikdy nevyhlásila jako článek víry, se zdá dosti problematická jednak proto, že nemá biblický základ, avšak také proto, že ponechává řadu otevřených otázek. Nový - katechismus se jí už nezaobírá.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz