Lex credendi - lex orandi

Kategorie: křesťanství

Shrnutí známého lat. axiomatu připisovaného Prosperu z Akvitánie (+463), který v úplnosti zní: »Ut legem credendi statuat lex suplicandi« (Ať množství a způsob modlitby odpovídá rozsahu víry). Axiom osvětluje základní vztah mezi vírou a obřady. Spis Mediator Dei Pia XII. nakonec osvětlil možnost rozšířit tento axiom, doplnit ho o druhou část: »Lex credendi legem statuat supplicandi« (srov. Mediator Dei, 47).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz