Legenda

Kategorie: religionistika

Latinské slovo "legenda" (má býti čteno) vede přímo k původu tohoto pojmu: ve středověku byla o pamětních dnech světců při bohoslužbě čtena zpráva o nich a o jejich příkladném životě, legenda o svatých. Legendy se však také spojily s kulty a posvátnými místy, na nichž se událo něco zázračného. Historická svědectví nejsou v těchto "náboženských pověstech" rozhodující, spíše se spolu splétají historická pravda a poetická představa bohumilého života nebo zázračných událostí.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika



Copyright iEncyklopedie.cz