Lefebvre, Marcel

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 20. století

(*Tourcoing 29.11.1905 - +Martigny 25.3.1991). Francouzský arcibiskup byl v katolické církvi "tradicionalistickým rebelem". Stal se rozhodným kritikem reformních závěrů 2. vatikánského koncilu tím, že trval na starém mešním řádu, odmítáním vstřícného postoje koncilu k nekatolickým církvím a nekřesťanským náboženstvím a zavrhováním nových pastoračních metod. Roku 1970 založil Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Ve švýcarském Fribourgu a ve Wallisu byly zřízeny k výchově přívrženců bratrstva kněžské semináře. Jeho extrémně tradicionalistický postoj ho dostal do konfliktu s kurií. 6. 5. 1975 nařizuje Vatikán zrušení bratrstva, v r. 1976 byl zbaven biskupského úřadu, tzn. že nesměl světit kněze a jáhny a sloužit liturgii, v čemž Lefebvre pokračoval. Jan Pavel II. varoval biskupa 16. 6. 1988, že bude-li pokračovat ve svěceních, propadne ipso facto (tím samým faktem) exkomunikaci latae sententiae (bez výslovného rozsudku). K tomu došlo 30. 6. 1988.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz