Lectio divina

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie modlitba

Lat. výraz. Jde o typicky mnišskou praxi - rozjímání nad Písmem svatým, zaměřené na prohloubení velkých témat biblické spirituality v úzké vazbě na liturgický život. Dnes se praxe l.d. v křesťanském společenství rozšiřuje a překračuje hranice mnišského prostředí. - Bible, - mništví, - liturgie.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgie

modlitbaCopyright iEncyklopedie.cz