Lateránské smlouvy

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Tři smlouvy mezi Vatikánem a Itálií ratifikované 6. 7. 1929 ukončily konflikt, trvající od r. 1870, mezi papežskou kurií a vládou; od r. 1947 jsou součástí ústavy republiky Itálie. První smlouva se týkala zřízení církevního státu, druhá byla konkordátem mezi Itálií a římskokatolickou církví, třetí se týkala finančních vztahů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz