Lateránské koncily

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny koncily významné události

Časové zařazení: středověk

Název koncilů je odvozen od baziliky sv. Jana v Lateránu, katedrály římského - biskupa, v níž se konalo pět církevních ekumenických sněmů. První l.k. (9. ekumekumenický) svolal Kalixt II., konal se v březnu 1123 a zabýval se bojem o - investituru. Druhý l.k. (10. ekumenický) svolal Inocenc II. a konal se v dubnu 1139. Třetí l. k. (11. ekumenický), proběhl za Alexandra III. v březnu 1179 a zabýval se hlavně stanovením církevních předpisů pro volbu papeže a normalizací situace poté, co Fridrich Barbarossa podpořil tři vzdoropapeže. Čtvrtý l. k. (12. ekumenický) byl svolán Inocencem III. a proběhl v listopadu 1215. Byl nejvýznamnějším z l. k. Definoval - dogma o - transsubstanciaci (přepodstatnění) a učinil opatření proti bludařům. Pátý l. k. (13. ekumenický), zahájený Juliem II. 10. května 1512, byl reakcí na koncil v Pise (1511), který svolal francouzský král Ludvík XII. za podpory některých rozkolnických - kardinálů. Koncil pak pokračoval za Lva X., došlo ke smíření s Ludvíkem XII. a k odsouzení - konciliarismu. Byl ukončen v r. 1517.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

významné události

církevní dějiny

středověk

koncilyCopyright iEncyklopedie.cz