Lateránské koncily

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: koncily významné události

Pět shromáždění biskupů v někdejším papežském paláci považuje katolická církev za ekumenická neboli vbšeobecná. První lateránský koncil (1123) potvrdil zákaz kněžského manželství (viz celibát) a ustanovování kleriků do úřadu laiky, potvrdil wormský konkordát. Druhý koncil (1139) podnikl další krok, aby učinil přítrž zesvětšťování kněží; kromě toho prohlásil všechna rozhodnutí právě zemřelého vzdoropapeže (Anakleta II.) za neplatná. Třetí koncil (1179) nově upravil papežskou volbu (viz konkláve), odsoudil nauku katarů a postavil kazatelskou činnost valdenských pod dozor biskupů. Čtvrtý koncil (1215) demonstroval vrchol papežské moci, který ztělesňoval Inocenc III.: světským vládcům hrozil exkomunikací v případě, že by na svém území trpěli kacířské obce; proti albigenským vyzýval ke křížové výpravě, potvrdil volbu Fridricha II. Především však dogmatizoval nauku o skutečné přítomnosti Krista v eucharistii (transsubstancio - přepodstatnění), věřícím nařídil povinnost přijímání a zpovědi jednou ročně. Pátý koncil (1512-17) patřil ke koncilům, kde se promrhala šance na reformu církve zevnitř.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

koncily

významné událostiCopyright iEncyklopedie.cz