Lateránská bazilika

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: místopis

Její stavbu zahájil Konstantin Veliký nad hrobem sv. Pavla při cestě z Říma do Ostie. Darováním lateránského paláce papeži r. 313 i stavbou výstavných kostelů zdůrazňoval císař svůj příklon ke křesťanství. I přenesení papežského sídla do Vatikánu zůstala nejdůležitější křesťanskou bazilikou, což dokládá i nápis nade dveřmi: Mater et caput omnium ecclesiarum Urbis ac Orbis (Matka a hlava všech kostelů hlavního města a celého světa). Barokní přestavby zcela zakryly původní románskou podobu. (-ienc-)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

místopis



Copyright iEncyklopedie.cz