Láska k nepřátelům

Kategorie: křesťanství

Zřeknutí se každé odplaty je neodlučitelnou součástí křesťanské lásky k bližnímu: "Milujte své nepřátele; dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají; modlete se za ty, kteří s vámi nakládají špatně." (Lukášovo evangelium 6, 27-28).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz