Lapsi

Kategorie: křesťanství

Lat. »padlí«. Označovalo křesťany, kteří během - pronásledování, zvláště za Decia (249-251), odpadli od víry. Existovalo několik druhů těchto odpadlíků: thurificati (ti, co obětovali pohanským bohům - kadidlo), sacrificati (ti, kteří obětovali bohům), libellatici zvaní také acta facientes (ti, kterým se podařilo lstí nebo za peníze získat potvrzení - libellus - že uposlechli císařský příkaz, aniž by však materiálně obětovali). Problém »padlých« byl vnitřním problémem křesťanského společenství, když řada z nich žádala, aby byli znovu přijati do církve. Proti smířlivějšímu papeži Kornéliovi, jenž byl ochoten je přijmout zpátky, se postavil nesmlouvavý Novacián, který otevřeně církev obvinil z přílišné shovívavosti. Jeho stoupencům se říkalo »čistí« (řecky katharoi, odtud v češtině »kataři«, »kacířství«) a r. 251 byli z rozhodnutí - synodu vyloučeni z církevních společenství. Za Diokleciána se l. rozšířili ještě o další kategorii nazývanou traditores (z lat. tradere, »odevzdat«, »předat«). Byli to ti, kdo pohanským úřadům odevzdali posvátné knihy nebo seznamy souvěrců.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz