Laický apoštolát

Kategorie: křesťanství

Tuto povinnost a právo laiků, stanovenou v Katolické církevní radě, přispívat jako jednotlivci nebo ve společenství k šíření katolické víry, požadoval papež Pius XI. (1922 - 1939) při zakládání "Katolické akce". Význam laického apoštolátu v katolické církvi vzrostl po 2. vatikánském koncilu, který zvláště vyzdvihl účast laiků "na kněžském, prorockém a královském úřadu Krista", zejména v dokumentech Lumen Gentium a Gaudium et spes, které analyzují postavení a úkoly církve. Některé protestantské církve dělení na kněžstvo a laiky odmítají.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz