Laicizace

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní právo

Podle katolického církevního práva je laicizace přesunutí klerika zpět do laického stavu. Provádí se dispenzí Svatého stolce z vlastního rozhodnutí nebo jako trest vyloučením. Přitom se laicizace nechápe jako zrušení jednou přijatého kněžského svěcení, jen zakazuje knězi vykonávat pravomoci plynoucí ze svěcení, tj. udělování svátostí.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní právoCopyright iEncyklopedie.cz