Laicismus

Kategorie: křesťanství

Celá řada vztahů a pojmů vyznačující se domáháním důstojnosti a naprosté nezávislosti časných a světských hodnot na náboženských hodnotách. V rovině filosoficko-kulturní je pro l. charakteristické popírání zjevených božských pravd (nebo nezájem o ně), odmítání institucí, které jsou oprávněny tyto pravdy předkládat, vykládat a přikazovat, dovolávání se rozumu a jeho svobodného kritického uplatňování (a přirozených lidských schopností vůbec) jakožto jediného zdroje poznání (a nebo v každém případě jako výsadního a nadřazeného prostředku). V rovině politicko-ideologické odmítá středověký model občanské konfesní společnosti obecně, jakékoli zasahování ze strany náboženství a jeho institucí (zvláště ze strany katolické církve) do politického, sociálního a kulturního života, stát chápe jako společenství, které sleduje své nezávislé a neodlučitelné cíle, vybavené bezkonfesním řádem, institucemi oddělenými od organizace církevní, se svrchovanou a zcela nezávislou politickou mocí ve vztahu k církvi. Vymezuje také komplex politicko-sociálních a ideologicko-kulturních hnutí, jež se o takovouto koncepci a o postoje opírají a je prosazují (takováto hnutí představuje především osvícenství 18. stol., politický liberalismus a vědecký pozitivismus 19. stol.).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz