Kyrios

Kategorie: křesťanství

Řecké slovo znamenající »pán«, »majitel«. Používalo se již ve SZ jako náhrada za - JHWH. V NZ se stává výrazem, jímž křesťanské společenství vyjadřuje svou víru v Ježíše jakožto Krista oslaveného ve - vzkříšení a přítomného ve společenství jako dárce Ducha a pramen - spásy. - Adonai, - Pán.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz