Kurie

Kategorie: křesťanství

Z lat. curia, nejisté etymologie. Zpočátku se tímto výrazem označovalo nejstarší rozvrstvení římského lidu, potom přešel na označení sídla římského senátu a posléze také na sídla ostatních úředníků Říma. Ve středověku měl různé významy, ale brzo převládl jeho význam jako výraz pro označení soudu nebo komplexu úřadů, vztahujících se k justiční správě. V - kanonickém právu se termín užívá takto: a) k. římská: soustava odborů nebo organizací, které pomáhají - papeži provádět jeho nejvyšší pastýřský úřad pro dobro a službu obecné církve i místních církví. Hlavou ř.k. je papež, kurie je složena ze - státního sekretariátu, z rady pro veřejné záležitosti církve, z - kongregací, soudů, sekretariátů, rad, papežských komisí, výborů a dalších úřadů (CIC 360). První organizační uspořádání ř.k. provedl Sixtus V. (1587). Byla několikrát přebudována. Nakonec ji reformoval Jan Pavel II. v r. 1988 apoštolskou konstitucí Pastor bonus, b) k. diecézní: »Sestává z těch zařízení a osob, které pomáhají - biskupovi v řízení celé - diecéze, hlavně ve vedení pastorační činnosti, ve výkonu správy diecéze a ve výkonu moci soudní (CIC 469).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz