Kreacionismus

Kategorie: křesťanství

Z lat. creatio, a) označuje myšlenkový systém, který tvrdí, že svět, jak ho známe teď, vznikl svobodným činem Božího stvoření, v protikladu k teorii evolucionismu, b) pokud jde o původ lidské duše, zastává názor, že jednotlivé - duše stvořil Bůh.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz