Korepiskop

Kategorie: křesťanství

Z řec. chora, »venkov«, a epíscopos, »biskup«. Venkovský - biskup, který na Východě původně spravoval venkovský okres, spadající pod pravomoc městského biskupa, tedy úřad s omezenými pravomocemi. Na Západě se funkce k. rozšířila v 8. stol. v podobě - pomocného (auxiliárního) biskupa. Ve východních katolických církvích k. není biskupem, zastává úřad generálního - vikáře. Naproti tomu v řeckých pravoslavných církvích je rektorem velkých - farností.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz