Konzultoři

Kategorie: křesťanství

Skupina - kněží (6-12), členů - kněžské rady, vybrané - biskupem na pětileté období (CIC 502). V čele k. je diecézní biskup. V době uvolnění úřadu diecézního biskupa nebo zamezení výkonu tohoto úřadu stojí v čele osoba, která je dočasně na místě biskupa, anebo pokud nebyla ještě ustanovena, je do čela postaven kněz ze sboru konsultorů, jenž nejdéle působí v kněžské službě. - Biskupská konference může stanovit, aby úkoly k. byly svěřeny katedrální - kapitule. V apoštolském - vikariátu a v apoštolské - prefektuře přísluší úkoly k. radě misie, o níž pojednává kán. 495, par. 2, pokud právo nestanoví jinak.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz