Konzistoř

Kategorie: křesťanství

Z lat. consistorium, »rada«, která pomáhala císaři (od consistere, »postavit se«, »pomáhat«). Zasedání - kardinálů s - papežem. Zasedání může být dvojího druhu: - řádné tajné, kdy zasedají všichni kardinálové nebo alespoň pobývající v Římě, aby projednali určité závažnější záležitosti, které se častěji vyskytují, nebo aby uskutečnili určitá zvláště slavnostní jednání (CIC 353, par. 2), jako například oznámení jmen nových kardinálů, nezbytná opatření týkající se - diecézí atd., - řádné veřejné, na němž se konají některá slavnostní jednání a jehož se kromě kardinálů smějí zúčastnit i - preláti, diplomatičtí zástupci států a jiní pozvaní (CIC 353, par. 4), - mimořádné, na které jsou svoláni všichni kardinálové, jestliže to vyžadují zvláštní potřeby církve nebo nutnost projednat zvláštní záležitosti (CIC 353, par. 3). Termínem k. se v našich zemích také tradičně označuje biskupská - kurie.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz