Konkordát

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny papežství

Místní zařazení: Vatikán

Z lat. concordatum, mající stejný význam jako pactum a conventio, »smlouva«. Ujednání mezi - Apoštolským stolcem a některým ze států, jehož cílem je upravit vzájemné vztahy v otázkách společného zájmu. Týká se osob, institucí a církevního majetku. K. upravuje téměř vždy řadu problémů, totiž věci, které současně patří do kompetence státu i církve. Četné smlouvy tohoto druhu se začaly sestavovat od 15. stol. Zvláště důležitý byl k. uzavřený mezi Lvem X. a Františkem I. francouzským v roce 1516 a k. z r. 1801 mezi Napoleonem a Piem VII., v němž bylo Francii přiznáno právo zasahovat při výběru - biskupů a právo zabavit majetek církve.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

Vatikán

církevní dějiny

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz