Konfirmace

Kategorie: křesťanství

V evangelických církvích se tak nazývá sborová slavnost (nikoliv - svátost), která je potvrzením smlouvy - křtu a utvrzením ve - víře. Je v podstatě momentem vstupu pokřtěného - evangelíka mezi dospělé členy sboru. Na k. se připravují dospívající konfirmačním cvičením. V Českobratrské církvi evangelické sestává samotná slavnost z - vyznání víry (přiznáním se ke křtu), přímluvné - modlitby s vkládáním rukou a pozváním k - Večeři Páně.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz