Konfese

Kategorie: křesťanství

Z lat. slovesa confiteri, »vyznávat«. Má řadu významů: a) ve spojení »vyznání - hříchů« označuje - svátost - smíření v celé její šíři, čili jak zpytování svědomí, tak vlastní zpověď s vyznáním hříchů včetně vzbuzení - lítosti a předsevzetí nehřešit, b) v užším smyslu označuje pouze jednu z předchozích částí, a to moment, ve kterém zpovídající se člověk vyznává - knězi své hříchy, c) v právním významu znamená veřejné vyznání víry, d) může označovat jistou formulaci hlavních článků víry, např. pro luterány Augsburské vyznání (1530) a pro francouzské reformované věřící Vyznání z La Rochelle, Helvétská konfese (1536, 1561-62), Česká konfese (1530), Skotská konfese (1560). Vyznáním víry se v dávných dobách církve říkalo také »symboly« (symbola fidei): Vyznání nicejsko-konstantinopolské, Apoštolské vyznání, Athanasiovo vyznání. Uznávají je také církve vzešlé z - reformace e) v přeneseném významu se k. rozumí také jiná křesťanská vyznání, čili různé církve téhož vyznání, např. luteránská k. nebo reformované k.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz