Kolekta

Kategorie: křesťanství

Z lat. collecta, »sbírka«. Termín má různé významy: a) původně znamenal místo setkání, odkud věřící odcházeli v procesí do kostela k liturgické oslavě, b) v - liturgii je k. - modlitba, kterou - kněz přednáší při - mši před bohoslužbou slova, c) k. je sbírka darů na přispění potřebným, tak jak to prováděl sv. Pavel pro první křesťanské společenství v Jeruzalémě (1 Kor 16,1-2). V tomto smyslu znamená také sbírku, která se provádí v kostele při bohoslužbě nebo po ní.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz