Kolegialita

Kategorie: křesťanství

Odvozeno z lat. collegium, »sbor, shromáždění« (spolek osob, spojených obvykle za nějakým společným účelem). Termín vyjadřuje základní náhled na skladbu církve a vztahuje se na biskupskou organizaci, která je svou povahou kolegiální. »Členem biskupského sboru se někdo stává svátostným - svěcením hierarchickým společenstvím s hlavou ( - papež) a členy sboru« (LG 22). Biskupská k., která je výrazem společenství a spojuje všechny katolické - biskupy a samého papeže, se slavnostním způsobem projevuje na ekumenickém - koncilu nebo »v činnosti prováděné biskupy rozptýlenými ve světě, pokud tuto činnost za takovou papež prohlásil nebo svobodně přijal, takže byla opravdu sborovým jednáním« (CIC 337).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz