Klerikalismus

Kategorie: křesťanství

Odvozeno z lat. clericalis, »klerikální«. Termín se původně užíval v polemickém smyslu k pranýřování iniciativ duchovenstva mimo výhradně duchovní prostředí, podřízené chování křesťanů k církevní - hierarchii i na poli politickém, sociálním a kulturním, a způsob myšlení, poplatný maskované nadřazenosti. Užívá se také k vyjádření pohrdání - laiků vůči - kléru.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz