Klerik

Kategorie: křesťanství

Z lat. clericus, odvozeno od clerus. Ten, kdo obdržel jeden ze tří stupňů - kněžského svěcení, jímž se stane služebníkem Boha a církve a je včleněn do některé místní církve nebo do osobní - prelatury, - řeholní společnosti nebo do společnosti apoštolského života (CIC 266). - Klérus.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz