Katolická akce

Kategorie: křesťanství

Laická organizace vzešlá z hnutí 18. a 19. stol. Dala si za úkol bránit křesťanskou víru před rozumářským osvícenstvím a svobodu církve ve vztahu ke státnímu absolutismu, ale především pracovat na rozšíření a obnovení království Kristova na zemi. Druhý - vatikánský koncil k činnosti - laiků říká, že »vykonávají svůj - apoštolát v církvi a ve světě, v oblasti duchovní a v oblasti časné« (AA 5). Z počátku byla hlavním cílem k.a. osobní - svatost, ale během času se cíle k.a. rozšířily až k pokřesťanštění celého světa na všech úrovních (křesťanský život, křesťanská politika, křesťanská kultura ...). K.a. působí v některých evropských zemích (Itálie, Rakousko). U nás měla být zneužita proti církvi při nástupu komunismu k moci.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz