Kataři

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: středověk

Z řec. katharoií, »čistí«. Název pro bludařské - sekty, které se v touze po církvi »svatých«, »čistých«, »dokonalých« domnívaly, že z ní musí vyloučit všechny slabé a - hříšníky. Průkopníkem tohoto hnutí byl Novatián, který byl zvláště neoblomný v odmítání odpuštění těm, kteří byli označováni jako - lapsi (tj. odpadlí během pronásledování), římská - synoda r. 252 vyloučila Novatiána z církevního společenství. Ve druhé polovině 12. stol. se termín k. používal k označení bludařských skupin a sekt, které se rozšířily především v kraji Champagne v jižní Francii (centrum ve městě Alba, - albigenští) a v Lombardii. Učení k. se vázalo na přesvědčení o dvou prvotních vůlích, dobré a zlé, z té druhé vyplývá porušitelná a zlá hmota. - Duše byla v těle jako ve vězení a musela smýt svou vinu, aby se očistila. U k. platilo výrazné rozlišování mezi »věřícími« a »dokonalými«, kteří vedli mnišský způsob života. Ideál k. se blížil snaze o útěk z lidského života, jenž považovali za tak zlý, že se v praxi pokoušeli zemřít hladem nebo nějakým jiným násilným způsobem. Hnutí albigenských vymizelo po nevelkém rozšíření následkem tvrdé represe ze strany církve (1209-1229).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

středověk

hereze

FrancieCopyright iEncyklopedie.cz