Katakomby

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství

Z lat. catacumbae (složeno z řec. kata, »dolů, pod« a cumba, »propadlina«), toponymum užívané od 4. stol. pro označení »propadliny« mezi druhou a třetí mílí na Via Apia, přesně mezi kostelem sv. Šebestiána a hrobkou Cecilia Metelly, později pro antické křesťanské a židovské podzemní hřbitovy. K. se vyznačovaly sítí chodeb, v jejichž stěnách byly vyhlooubeny hrobky ve čtyřech nebo pěti svislých řadách. Hrobky byly uzavřeny mramorovými deskami nebo cementovými cihlami. Je legendou domnívat se, že církev v prvních třech staletích žila ukryta v podzemních pohřebištích. Funkce k. byla vždy pohřební, i když kvůli hrobům - mučedníků se od 3. stol. k. staly také místem náboženských obřadů, po vydrancování Góty (6. stol.) a po přemístění rakví - mučedníků upadly k. do zapomění, v němž setrvaly až do počátku minulého století. Mezi nejznámější k. patří Kalistovy, Domitilliny a Priscilliny.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz