Kasuistika

Kategorie: křesťanství teologie

Odvozeno od lat. casus, »případ«, »příčina«. Obor - morální teologie, který se snaží uplatnit hlavní zásady na pokud možno co největší počet konkrétních nebo i hypotetických případů, aby na nich co nejvěrněji formuloval mravní posouzení případu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologieCopyright iEncyklopedie.cz