Kartuziáni

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: řeholní život mužské řády

Ordo cartusiensis, mnišský řád založený sv. Brunonem r. 1084 v La Chartreuse u Grenoblu. Výrazem »kartouza« se pak označovaly kartuziánské - kláštery. Bruno a jeho šest druhů se věnovali přísnému životu v samotě a živili se chovem dobytka. V r. 1090 Urban II. povolal Brunona do Říma jako svého poradce a r. 1091 mu dovolil založit další kartouzu v La Torre v Kalábrii (dnešní Serra san Bruno). K. vycházejí z - benediktinské řehole, vedou velmi přísnou formu poustevnického života tím, že důsledně zachovávají mlčení a - půst. Žijí v oddělených - celách a scházejí se jen k liturgické modlitbě a při jídle v - neděli a o svátečních dnech. Pátý - převor v Chartreuse, Pierre Guigo de Chastel, sjednotil r. 1127 zvyklosti kartuziánského života, které r. 1133 schválil Inocenc II.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

řeholní život

mužské řádyCopyright iEncyklopedie.cz