Kappadočtí otcové

Kategorie: křesťanství teologie

Podkategorie: patristika

Časové zařazení: rané křesťanství 4. století

Významní - teologové a - církevní otcové 4. stol., nazývaní tak podle svého původu. Patří mezi ně sv. Basil, jeho bratr Řehoř z Nyssy a sv. Řehoř Naziánský, Basilův důvěrný přítel. Zabývali se trinitárními a christologickými otázkami, proslavili se obranou křesťanské pravověrnosti před útoky - arianismu a tím, že dali mohutný podnět k - mnišství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanství

teologie

4. století

patristikaCopyright iEncyklopedie.cz