Kapitula

Kategorie: křesťanství

Z lat. capitulum (zdrobnělina od caput, »hlava«: a) kněžské kolegium určené k tomu, aby bohoslužby v - katedrále (katedrální k.) či v jiném - chrámu (kolegiátní k.) byly slavnostnější. Původ má v antickém presbyterium, čili ve shromáždění místního duchovenstva, které již od prvních staletí církve tvořilo biskupský senát. Podle příkladu sv. Augustina se od 4. stol. ujal zvyk, že presbyterium ( - presbyter) v mnoha místech žilo společně v domě - biskupa a řídilo se určitými normami (canones). Těmto - kněžím se říkalo - kanovníci a capitulum se nazývalo jejich denní shromažďování, věnované obvykle čtení jedné kapitoly (capitulum), totiž krátkého úryvku z jejich řehole. Tímto termínem se velmi brzy označovalo každé shromáždění kolegia a později se ustálil jako označení kolegia samého, b) orgán hromadné správy řádu ( - řeholní řády) nebo - kongregace. Jedná se o pravidelné shromažďování k volbě nejvyšších - představených nebo kvůli důležitým rozhodnutím, vztahujícím se k životu společnosti. K. může být generální, provinční nebo místní podle toho, zda shromažďuje zástupce celé řeholní rodiny nebo pouze jedné části, c) místo určené ke shromažďování - mnichů k projednávání otázek, které společenství zajímají, a také místo, kde se shromažďují kanovníci katedrál.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz