Kanovník

Kategorie: křesťanství

Duchovní, příslušející ke katedrální - kapitule nebo ke - kapitulnímu chrámu. Od 4. do 8. stol. označení - kleriků, kteří žili ve městech a vedli společný, čili kanonický život v katedrálním domě podle - řehole podobné řeholi mnišské (sv. Eusebius z Vercelli, sv. Augustin, Crodegang z Mohuče). Odtud vzešly kapitulní - katedrály. V 9. stol. Karel Veliký nařídil všem - klerikům společný život a Ludvík Zbožný všem - chrámům přikázal řeholi Almaria z Mohuče. Tak vznikly kolegiátní kapituly. Společný život ovšem netrval dlouho, protože nejdříve - biskup a pak klerikové si oddělovali svůj podíl ze společného majetku nebo alespoň příjmy, které z něho zřetelně vyplývaly, a začali žít na svůj účet. Tak vzniklo rozlišování mezi kanovníky řeholními a kanovníky světskými: první vedli společný život a byli vázáni - sliby, druzí nikoli.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz