Kánon

Kategorie: křesťanství

Z řec. kanón, v úzkém smyslu »rákos«, »tyč na měření«, v širším významu »směrnice«, »norma«. V náboženském prostředí má řadu významů: a) - tridentským koncilem sestavený seznam knih, které tvoří Písmo (1546). Koncil přijal jak knihy - protokanonické, tak - deuterokanonické. I židé ustálili svůj k. na rabínském synodu v Jamne koncem 1. stol. po Kr. ( - bible), b) v - liturgii označuje - eucharistickou modlitbu, c) všeobecná právní norma schválená církví, souhrn těchto předpisů tvoří - Kodex kanonického práva, d) úřední seznam - světců, e) dříve seznam duchovních, určených ke konání bohoslužeb v - chrámu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz