Kamil de Lellis

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí

Místní zařazení: Itálie

Časové zařazení: 16. století 17. století

Narodil se 25. května 1550 v obci Bucchianicu poblíž Chieti v Abruzzách. Bojoval ve službách benátské republiky proti Turkům. Chtěl zanechat rozmařilého vojenského života a vstoupit ke kapucínům, ale pro vážné onemocnění nemohl být přijat. Během léčení v římské nemocnici pomáhal ošetřovat spolupacienty. Rozhodl se, že zasvětí svůj život tomuto povolání. V roce 1582 založil společenství ošetřovatelů, kteří si říkali „služebníci nemocných“ a jako znak začali užívat červený kříž. Z nich později (1591) vznikla řeholní společnost kamiliánů. Velký vliv na jeho duchovní život měl sv. Filip Neri. Ve službě nemocným viděl službu Kristu a nezanechal jí ani po vysvěcení na kněze (1584). Zemřel v Římě 14. července 1614. V roce 1746 byl prohlášen za svatého a roku 1886 za patrona nemocných a umírajících. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: kněz).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Itálie

křesťanství

16. století

svatí

17. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz