Kalista, Zdeněk

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1900-1982), historik, básník, esejista, překladatel, narozený v Benátkách nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav). Vystudoval státní gymnázium v Mladé Boleslavi a historii na Filozofické fakultě UK v Praze (doktorát v roce 1924). Jako student byl členem skupiny volnomyšlenkářů a hlásil se k marxismu. V různých časopisech (Cesta, Červen, Kmen, Orfeus a další) publikoval poezii, prózu, eseje i články politické. Na jaře 1922 debutoval knihou poezie Ráj srdce (1922). Následovaly sbírky veršů Zápasníci (1922), Jediný svět (1923), Smuteční kytice (1923) a další. Posléze konvertoval ke katolictví. Mnoho cestoval a cesty se pro něj staly literární inspirací (např. Italský skicář). V roce 1933 se stal docentem pro obor československých dějin a do roku 1939 přednášel na Karlově univerzitě. Stýkal se s širokým okruhem spisovatelů. Podobizny svých přátel zachytil v memoárové knize Tváře ve stínu (1969). V roce 1939 formuloval výzvu civilizovanému světu jako manifest a protest proti obsazení českých zemí. V roce 1945 obnovuje své přednášky na Karlově univerzitě. V roce 1951 byl zatčen a následujícího roku odsouzen ve vykonstruovaném procesu na patnáct let vězení. V březnu 1960 byl propuštěn na svobodu. V 60. letech obnovil svou vědeckou aktivitu a v roce 1967 přednášel v Itálii a v roce 1969 v NSR. Od začátku 70. let publikoval pouze v zahraničí nebo v ineditních edicích. Překládal z francouzštiny, němčiny, italštiny a latiny. Zabýval se pobělohorskou dobou a obdobím baroka, především českého: Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic (1932), České baroko (1941), Tvář baroka (1992), dále dobou Karla IV.: Karel IV., jeho duchovní tvář (1971), renesancí a mnohými dalšími tématy. Posmrtně byly vydány knihy Cesta po českých hradech a zámcích (1993), Století andělů a ďáblů (1994) a paměti Po proudu života (2 díly, 1996-1997). Zemřel v Praze.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Československo

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz