Kajpr, Adolf

Kategorie: osobnost

Podkategorie: jezuité

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1902–1959), jezuita, katolický publicista, kazatel, exercitátor, narozený v Hředle (okr. Beroun). Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Praze-Bubenči. Do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1928. Filozofii absolvoval v Belgii, teologii v rakouském Insbrucku. Na kněze byl vysvěcen v roce 1935. Po roku tzv. třetí probace ve Francii začal působit v kostele sv. Ignáce v Praze. Vedl exercicie, měl promluvy v rozhlase, věnoval se novinářské práci – redigoval časopisy Posel Božského srdce Ježíšova, Obrození a Dorost aj. Za německé okupace prošel koncentračními tábory v Terezíně, Mauthausenu a Dachau. V letech 1945–1948 redaktor týdeníku Katolík, kolem něhož soustředil přední katolické intelektuály (R. Vacková, C. Mařan, K. Schwarzenberg) a mladé teology (J. Zvěřina, A. Mandl, A. Heidler). V roce 1950 byl odsouzen v procesu s předními členy mužských řeholí Machalka a spol. za velezradu a špionáž ke 12 letům vězení. Byl vězněn na Mírově, ve Valdicích a v Leopoldově. Zde zemřel na infarkt. Je pochován v řádové hrobce na Vyšehradě. Výbor jeho publicistiky vyšel pod názvem Svědectví doby (1993).
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. století

jezuité

ČeskoslovenskoCopyright iEncyklopedie.cz