Kajícník

Kategorie: křesťanství

Ten, kdo lituje svých - hříchů a vyzpovídá se (»každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jedenkrát ročně upřímně vyznat své smrtelné hříchy«, CIC 989), nebo ten, kdo činí - pokání, čili kdo obrátí celý svůj život k Bohu v sklíčenosti ducha a zkroušenosti srdce, k nápravě spáchaných hříchů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz